I.O.1 „Strategia europeană de formare și Modelul de competență pentru formatori: Dimensiunea politică a activității desfășurate de formatori în Germania, Grecia, Cipru și România”.

În contextul Strategiei europene de formare (European Training Strategy), Centrul de resurse pentru formare & cooperare SALTO (SALTO T&C RC) a dezvoltat modelul de competență pentru formatorii care lucrează la nivel internațional – www.salto-youth.net/trainercompetences. Una dintre competențele menționate de modelul de mai sus este dimensiunea politică, însemnând integrarea acesteia în activitatea formatorilor, pornind de la modelul de competență stabilit. Această competență specifică precizată în modelul menționat cuprinde alte subcompetențe: 1.Corelarea politicilor și programelor educaționale pentru tineri.2.Integrarea valorilor și credințelor politice în activitatea desfășurată de formatori. 3.Sprijinirea participanților în dezvoltarea unei gândiri politice. 4. Aplicarea democrației și principiilor drepturilor omului. Până în ziua de astăzi, nu a fost efectuat niciun studiu despre cum și în ce măsură dimensiunea politică este integrată în practica formatorilor. E nevoie să explorăm această dimensiune în țările partenere pentru a crea un punct de referință pentru această problematică. Astfel, vom putea să elaborăm mai bine materialele educaționale pentru dezvoltarea competențelor formatorilor de tineri.

Project_UPRAISE_Summary_Research_Report_Romanian-final

I.O.2 „Gestionarea inițiativelor de cetățenie activă împreună cu tinerii voluntari și coordonatorii acestora”.

UPRAISE va crea un ghid de bune practici și instrumente. Accentul va cădea pe managementul voluntarilor în momentul implementării inițiativelor de voluntariat, Initiativelor cetățenilor europeni.

IO2_Managing_Active_Citizens_Handbook

· I.O.3 „Setul de instrumente UPRAISE” Instrumente practice pentru tinerii profesioniști destinate utilizării pentru a stimula participarea tineretului.

Principalul scop al „Setului de instrumente UPRAISE” este încurajarea participării tinerilor, prin folosirea metodelor ca a. Lego serious play, b. Photovoice, c.Teatrul oprimaților (teatru forum), d.Kahoot, quizzuri.

UPRAISE_Training-Toolkit-Outline-Romanian-final

· I.O.4. „Setul de instrumente UPRAISE pentru campanii & petiții online de succes”

Tinerii pătrund în lumea digitală, în special ca utilizatori și consumatori de conținut creat de alții. Când vorbim de influențarea publicului mai mare privind anumite tematici de care chiar sunt interesați, tinerilor le lipsesc adesea abilitățile de a folosi rețelele de socializare pentru a răspândi mesajul lor și către audiențe mai mari. În același timp, e nevoie ca lucrătorii de tineret să își aprofundeze nivelul de înțelegere privind modul de funcționare a rețelelor sociale, nu doar în termeni de conținut, ci și specificații tehnice. La fel ca fiecare comunitate, comunitățile online au propriul lor „savoir vivre” și prin acest produs intelectual creat, intenționăm să sprijinim atât lucrătorii de tineret, cât și tinerii, să promoveze schimbarea socială, prin folosirea rețelelor sociale și de socializare. Obiectivul specific al acestui produs intelectual este de a permite lucrătorilor de tineret să înțeleagă rețelele de socializare și să aibă acces la instrumentele și procedurile necesare pentru a conduce campanii online de succes, alături de alți tineri, abordând probleme care afectează tineretul și societățile în care trăiesc.

IO4_Final_RO