Ideea proiectului

Una dintre probleme majore apărută în democrațiile contemporane din Europa este lipsa de angajare a tinerilor atunci când vine vorba despre politica tradițională sau apartenența la organizații. Tinerii sunt foarte implicați în structuri nonorganizaționale, ca inițiativele informale. Aceștia au de obicei o atitudine de rezistență la apartenența formală și se implică mai spontan, pentru o anumită perioadă de timp, prin sprijinul lor „pasiv” oferit pe rețelele de socializare (like, dislike, comment sau share), așteaptând de obicei satisfacție instantă, ceea ce este greu în schimbările politice și sociale. Pentru partenerii proiectului, implicarea tineretului include votul la alegerile naționale și europene, însă înseamnă mai mult decât politica tradițională. Partenerii proiectului determină participarea politică în rândul tinerilor prin (A) orice activitate legală desfășurată de cetățeni care are drept scop influențarea, schimbarea sau impactul asupra guvernului, politicilor publice sau a modului de conducere a instituțiilor și (B) o gamă variată de activități, cum ar fi apartenența ca membru în diferite organizații,implicarea în organizații culturale, semnarea petițiilor, protestul, contactarea politicienilor, campaniile de pe rețelele de socializarea, implicarea online etc.Amploarea luată de rețelele sociale a transformat modul în care tinerii devin implicați. Totuși, in organizațiile de tineret, există încă profesioniști tineri care sunt obișnuiți să lucreze cu metode tradiționale de participare, cum ar fi petițiile scrise de mână (când în zilele noastre totul se întâmplă online când e vorba despre petiții), sau sprijinirea organizării demonstrațiilor fizice (când cea mai mare parte a campaniilor se desfășoară pe rețelele de socializare). Prin proiectul nostru, dorim să subliniem nevoia de tineri profesioniști pentru dezvoltarea profesională continuă, cu accent pe competențe, pentru a sprijini participarea activă a tinerilor. În plus, vrem să evidențiem faptul că educația tradițională și metodele de lucru pentru tineret nu sunt atragătoare pentru tineri, în special pentru cei cu posibilități limitate (cum ar fi cei care abandonează școala timpuriu și persoanele provenite din medii defavorizante), care se simt adesea inconfortabil în împrejurări formale.

Scopuri – Obiective – Rezultate

Obiectivul general al proiectului este promovarea participării active a tinerilor prin activități adresate acestora. Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii vor lucra mai întâi la dezvoltarea competențelor profesioniștilor tineri (lucrătorii de tineret, formatori pentru tineri, mentori ai voluntarilor ESC). Obiective specifice (OS):OS1 Să înțeleagă nivelul, profunzimea și dimensiunile integrării noțiunii politice în activitatea formatorilor din țările partenere (cu implementarea cercetării).OS2 Să valorifice capacitatea de gestionare a inițiativelor de cetățenie activă a organizației de tineret, prin dezvoltarea competențelor coordonatorilor de voluntari și a tinerilor voluntari. OS3 Să învețe cum să folosească metode inovative, atractive pentru tinerii cu posibilități mai limitate, cu scopul de a stimula participarea lor în general, păstrând totodată un accent pe problemele contemporane care afectează drepturile omului, cum ar fi: a) democrația& drepturile omului,
b) Lupta împotriva antisemitismului și antiislamismului,
c) Egalitatea de gen& drepturile la sexualitate
d) Schimbarea climatică
OS4 Să permită lucrătorilor de tineret să înțeleagă rețelele de socializare și să aibă acces la instrumentele și procedurile necesare pentru a conduce campanii online de succes, împreună cu alți tineri, pe teme care vizează atât tineretul, cât și societățile în care trăiesc.

Grupuri-țintă

Grupul-țintă al proiectului nostru e reprezentat de tinerii profesioniști (lucrători de tineret, formatori de tineret, mentori ai voluntarilor ESC). Beneficiarii finali ai proiectului nostru sunt tinerii, în special cei cu posibilități limitate. Viziunea predominantăeste căistoricul educațional și clasa socială par să fie semne prevestitoare a implicării politice. Mai ales când vine vorba de implicarea tinerilor în politică, educația și clasa socială au cel mai mare efect asupra nivelului de implicare politică a tinerilor, iar durata procesului de educație are un impact crucial asupra participării lor în politică.

UPRAISE

Impactul așteptat

UPRAISE este o oportunitate pentru dezvoltare profesională continuă (DPC). Mulți tineri au avut prea puține sau chiar nicio pregătire despre noile metodologii, iar proiectul nu se va clădi doar pe competențele lor de muncă, ci și pe încrederea lor în propriile capacități. Trainingul pus la dispoziție va oferi participanților metode inovative și instrumente pentru a inspira și sprijini participarea tinerilor în inițiativele de voluntariat pentru cauze care le trezesc într-adevăr interesul în ziua de astăzi (a) Democrație & drepturile omului, b) Lupta împotriva antisemitismului și antiislamismului, c) Egalitatea de gen & drepturile la sexualitate și d) Schimbarea climatică. După training, participanții vor împărtăși metodele folosite în cadrul evenimentelor viitoare din țările lor, oferindu-le astfel amploare. Își vor îmbogăți gama de instrumente folosite prin găsirea echivalentelor non-formale, cu scopul de a atrage și implica tinerii cu posibilități limitate pentru care metodele și contextele formale nu funcționează. Aceste metode sunt a. Lego serious play, b. Photovoice, c. Teatrul oprimaților (teatru forum), d. Kahoot, Quizzuri. Tinerii cu posibilități limitate: devenirea unui cetățean și voluntar activ începe cu individul. Impactul proiectului asupra acestor tineri va fi dezvoltarea unor trăsături-cheie de personalitate care sunt asociate cu pasiunea de a determina schimbarea socială, cu empatia pentru cei vulnerabili și toleranța pentru cei care sunt diferiți. Instrumentele și resursele puse la dispoziție prin intermediul proiectului vor susține participarea activă într-un mod practic. Tinerii vor câștiga instrumente specifice de lucru pe care le vor folosi în abordarea subiectelor de interes pentru ei în prezent: (a) Democrația & drepturile omului, b) Lupta împotriva antisemitismului și antiislamismului c) Egalitatea de gen & drepturile la sexualitate și d) Schimbarea climatică.

Prezentarea trainingului disponibil pentru lucrătorii de tineret

„Trainingul UPRAISE disponibil pentru lucrătorii de tineret” din România. Cursul de formare disponibil pentru tinerii lucrători va cuprinde un total de 50 de ore de învățare. Acesta va include un program de training de 25 de ore, extins pe 3 zile (plus 2 zile pentru călătorie), care se va concentra pe folosirea „instrumentelor de training UPRAISE” pentru a încuraja participarea tineretului și utilizarea metodelor ca a. Lego serious play, b. Photovoice, c. Teatrul oprimaților (teatru forum), d.Kahoot, quizzuri. Subiectele care vor fi abordate sunt: a) Democrația & drepturile omului, b) Lupta împotriva antiseminismului și antiislamismului c) Egalitatea de gen & drepturile la sexualitate și d) Schimbarea climatică. Metodologia trainingului va fi o combinație între: învățare individuală online (de-a lungul celor 25 de ore de formare anterioare trainingului), metode și tehnici de educație interactivă non-formală (în timpul activității de formare), instruire fizică privind folosirea anumitor instrumente online.

Eveniment de multiplicare – prezentare

Evenimentul de multiplicare va fi organizat în timpul proiectului UPRAISE pentru a prezenta rezultatle activităților realizate de noi!