Ιδέα έργου

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρώπη είναι η πολιτική αποδέσμευση των νέων όσον αφορά την παραδοσιακή πολιτική ή την οργανωτική ένταξη. Οι νέοι ασχολούνται πολύ με μη οργανωτικές δομές, όπως πρωτοβουλίες. Έχουν αντίσταση στην επίσημη ένταξη συνήθως, και συμμετέχουν πιο αυθόρμητα, για μια συγκεκριμένη κατάρα, χρονικά περιορισμένη, μέσω «παθητικής» υποστήριξης μέσω των κοινωνικών μέσων (όπως, αντιπαθούν, σχολιάζουν ή μοιράζονται) και συνήθως αναμένουν άμεση ικανοποίηση, κάτι που είναι δύσκολο σε πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Για τους εταίρους του έργου, η συμμετοχή των νέων περιλαμβάνει ψηφοφορία σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά υπερβαίνει επίσης την παραδοσιακή πολιτική. Οι εταίροι του έργου καθορίζουν την πολιτική συμμετοχή μεταξύ των νέων ως (Α) κάθε νόμιμη δραστηριότητα που αναλαμβάνουν πολίτες που θα επιδιώκουν ή επηρεάζουν την κυβέρνηση, τις δημόσιες πολιτικές ή τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και (Β) ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως Καθώς οι άνθρωποι είναι μέλη διαφορετικών οργανισμών, συμμετέχουν σε πολιτιστικούς οργανισμούς ή δραστηριότητες, υπογράφουν αναφορές, διαμαρτύρονται, επικοινωνούν με πολιτικούς, εκστρατεύουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετέχουν στο διαδίκτυο κ.λπ. Η άνοδος των κοινωνικών δικτύων έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι εμπλέκονται. Ωστόσο, στις οργανώσεις νεολαίας υπάρχουν επαγγελματίες της νεολαίας που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για να εργαστούν με παραδοσιακές μεθόδους συμμετοχής, όπως για παράδειγμα η υπογραφή χειρόγραφων αναφορών σε χαρτί (όταν σήμερα όλα μετακινούνται σε διαδικτυακές αναφορές) ή η υποστήριξη της διοργάνωσης διαδηλώσεων ποδιών (όταν οι περισσότερες εκστρατείες συμβαίνει στα κοινωνικά μέσα). Με το έργο μας θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη των επαγγελματιών νέων για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη με έμφαση στις ικανότητες υποστήριξης της ενεργού συμμετοχής των νέων. Επιπλέον, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης και εργασίας των νέων δεν είναι ελκυστικές για τους σύγχρονους νέους. ειδικά εκείνοι με λιγότερες ευκαιρίες (όπως άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και άτομα με μειονεκτική θέση) που συχνά αισθάνονται άβολα σε επίσημα περιβάλλοντα.

Στόχοι – Αποτελέσματα

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων μέσω της εργασίας των νέων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα εργαστούν πρώτα για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών της νεολαίας (εργαζόμενοι νεολαίας, εκπαιδευτές νέων, μέντορες εθελοντών της ΟΚΕ).
Ειδικοί στόχοι (SO): SO1 Να κατανοήσουμε το επίπεδο, το βάθος και τις διαστάσεις της ενσωμάτωσης της πολιτικής διάστασης στο έργο των εκπαιδευτών στις χώρες εταίρους (με την εφαρμογή της Έρευνας).
SO2 Να αξιοποιήσει την ικανότητα του οργανισμού νεολαίας στη διαχείριση ενεργών πρωτοβουλιών για την ιθαγένεια αναπτύσσοντας τις ικανότητες των νέων εθελοντικών συντονιστών και των νέων εθελοντών.
SO3 Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους που είναι ελκυστικές για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων γενικά αλλά και με έμφαση σε σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως: α) Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα β) -Σημιτισμός & αντι-ισλαμισμός, γ) Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη σεξουαλικότητα, δ) Κλιματική αλλαγή.
SO4 Για να μπορέσουν οι νέοι να κατανοήσουν τα κοινωνικά μέσα και να τους παράσχουν εργαλεία και διαδικασίες για να διεξάγουν επιτυχείς διαδικτυακές εκστρατείες μαζί με τη νεολαία σε θέματα που επηρεάζουν τη νεολαία και τις κοινωνίες στις οποίες ζουν.

Ομάδες στόχου

Η άμεση ομάδα στόχου του έργου μας είναι επαγγελματίες της νεολαίας (νέοι εργαζόμενοι, νέοι εκπαιδευτές, μέντορες εθελοντών της ΟΚΕ). Οι τελικοί δικαιούχοι του έργου μας είναι οι νέοι με έμφαση σε αυτούς με λιγότερες ευκαιρίες. Η κυρίαρχη άποψη στη βιβλιογραφία είναι ότι η κοινωνική τάξη και η εκπαιδευτική ιστορία φαίνεται να είναι κρίσιμοι προγνωστικοί παράγοντες της πολιτικής εμπλοκής. Ειδικά όταν πρόκειται για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, η εκπαίδευση και η κοινωνική τάξη επηρεάζουν περισσότερο τα επίπεδα πολιτικής συμμετοχής των νέων, όπου η διάρκεια ενός ατόμου στην εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην πολιτική συμμετοχή τους.

UPRAISE

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Το UPRAISE είναι μια ευκαιρία για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (CPD). Πολλοί επαγγελματίες της νεολαίας είχαν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση σε νέες μεθοδολογίες και το έργο όχι μόνο θα βασιστεί στις ικανότητες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά θα στηριχθεί και στην αυτοπεποίθησή τους. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια εργαλειοθήκη με πραγματικά καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές πρωτοβουλίες για αιτίες που πραγματικά ενδιαφέρουν τους νέους σήμερα. (α) Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, β) Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και αντι-ισλαμισμού, γ) Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη σεξουαλικότητα, και δ) Αλλαγή του κλίματος). Μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα πολλαπλασιάσουν τα εργαλεία μοιράζοντάς τα κατά τη διάρκεια νέων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στις χώρες του έργου. Θα εμπλουτίσουν την εργαλειοθήκη τους με “αναλογικά” μη τυπικά εργαλεία για να προσελκύσουν και να προσελκύσουν νέους με λιγότερες ευκαιρίες για τις οποίες δεν λειτουργούν επίσημες μέθοδοι και ρυθμίσεις. Αυτές οι μέθοδοι είναι α. Lego Serious Play, β. Photovoice, γ. Θέατρο των Καταπιεσμένων, δ. Καχότ! Κουίζ (I.O.3).
Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες: το να είσαι ενεργός πολίτης και ενεργός εθελοντής ξεκινά με το άτομο. Ο αντίκτυπος του έργου στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες θα είναι η οικοδόμηση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που σχετίζονται με το πάθος να επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές, την ενσυναίσθηση για τους πιο ευάλωτους και την ανοχή για όσους είναι διαφορετικοί. Τα εργαλεία και οι πόροι που αναπτύχθηκαν από το έργο θα υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή με πρακτικό τρόπο. Οι νέοι θα αποκτήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να εργαστούν με μερικά από τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο σήμερα: (α) Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, β) Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και αντι-Ισλαμισμού, γ) Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη σεξουαλικότητα και δ) Κλιματική αλλαγή).

Εκπαίδευση UPRAISE για Νέους Εργαζόμενους

“Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση UPRAISE για νέους εργαζομένους” στη Ρουμανία
Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για νέους εργαζόμενους θα περιλαμβάνει συνολικά 50 ώρες μάθησης. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα ειδικό 3ήμερο (συν 2 ημέρες για ταξίδια), 25ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εστιάζει στη χρήση του “UPRAISE Training toolkit” για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και την εξάσκηση των μεθόδων του. Lego Serious Play, β. Photovoice, γ. Θέατρο των Καταπιεσμένων, δ. Καχότ! Κουίζ.
Τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν είναι: α) Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα β) Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και αντι-ισλαμισμού γ) Ισότητα των φύλων και δικαιώματα στη σεξουαλικότητα (που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό σε διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό) δ) Κλιματική αλλαγή
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης θα είναι ένας συνδυασμός:
αυτο-καθοδηγούμενη διαδικτυακή μάθηση (κατά τη διάρκεια των 25 ωρών μάθησης πριν από την εκπαιδευτική δραστηριότητα) ·
συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης (κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας) ·
πρόσωπο με πρόσωπο οδηγίες για τη χρήση συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων.

Παρουσίαση πολλαπλών γεγονότων

Πολλαπλές εκδηλώσεις θα οργανωθούν κατά τη διάρκεια του έργου UPRAISE για να παρουσιάσουν τη δουλειά μας!